KNX Nedir?

KNX NEDİR?

Konvansiyonel elektrik tesisatları bina otomasyonu için yetersiz kalmaktadır. Arzu edilen teknik esneklik, kontrol ve konfor özellikleri klasik kablolama ile uygulanamamaktadır.

Bütün bu üstünlükler, KNX-EIB veri yolu sistemi ve 250’den fazla üretici firmanın ürünleri ile ortak veri yolu protokolü içerisinde ekonomik ve kolay anlaşılır bir biçimde karşılanabilmektedir.

KNX uluslararası yaygınlığı ve güvenirliği olan ev ve bina otomasyonu sisteminin haberleşme protokolünü global olarak standartlaştıran bir organizasyondur.

KNX derneği (KNX ASSCOIATION)1999 yılında merkezi Bürüksel’de üç Avrupa derneğinin akıllı ev ve bina sistemlerinin yayılması amacı ile bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

KNX - EIB : (Europen Installion Bus ), Avrupa tesisat veri yolu ve ‘’ akıllı ‘’ elektrik tesisatı alanında dünya lideridir.

KNX baglanti