BİR ALLAWAY MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMİ ALDINIZ
TEBRİKLER

Bu talimatlar iç mekan kullanımı için tasarlanmış Allaway Merkezi Süpürge sistemleri içindir. Kurulum işlemine başlamadan önce bu talimatları okuyunuz. Bakım ve kullanım klavuzları ana üniteyle birliktedir. Sistemi kurduktan sonra, kurulum için bu talimatları ve ana üniteyle gelen talimatları saklamak kullanıcının sorumluluğundadır. Sistemin kurulumunda ilgili yönergelere uyulmalıdır. Bu talimatları takip ederek ve orjinal Allaway yedek parçalarını kullanarak sistemin verimli ve uzun ömürlü bir merkezi süpürge sistemini garanti etmiş ve aynı zamanda garanti koşullarını da bozmamış olursunuz. Kurulumu yapan kişi bu talimatlardaki ayrıntıların çalışma koşullarına uygunluğuna dikkat etmelidir.

SİSTEMİN TASARLANMASI

KURULUM AŞAMALARI
1. KENDİNİZ Mİ KURACAKSINIZ YOKSA BİR UZMANDAN MI YARDIM ALACAKSINIZ: KARAR VERİN.
2. SİSTEMİ EVİNİZ İÇİN DİZAYN EDİN.
3. TOZ BORULARINI, DÜŞÜK VOLTAJ KABLOLARINI VE MONTAJ YUVALARINI MONTE EDİN.
BORULARI İYİ DESTEKLEYİN.
4. BAŞLATMA DEVRELERİNİ PİRİZLERE MONTE EDİN VE KAPAKLARI TAKIN.
5. MERKEZİ ÜNİTEYİ MONTE EDİN.
6. SİSTEMİ KKAPATMADAN ÖNCE SIZINTI OLMADIĞINI VE SİSTEMİN ÇALIŞTĞINI KONTROL EDİN
7. TEMİZLİK APARATLARININ ASKISINI MONTE EDİN.
8. PROJENİZİ BİR YERE KAYDEDİN.
9. ÜRÜN KATALOGLARINI SAKLAYIN.

BORU SİSTEMİNİN PLANLANMASI

2ffcaf c51998026d6ce3ba527675084297c234

Duvar pirizlerini nereye koyacağınızdan başlayabilirsiniz. Pirizleri planlamanın en kolay yolu 1:50 veya 1:100 ölçekli çizim ( taban planı) kullanmaktır. Boru sisteminin uzunluğunu tahmin etmek için çizimdeki elektrik hattı uzunlukları referans alınabilir. Temizlik setine bağlı olarak boru uzunlukları 8, 9, 10 veya 12 metre olabilir. Pirizler konurken, evdeki mobilyalar ve temizlik yapılacak alan dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda Allaway aksesuarları da dikkate alınmalıdır (ön ayırıcı ve el süpürgesi gibi.). Mutfakta ve bakım odasında ihtiyaç olabileceği düşünülerek bir duvar pirizi de planlanması faydalı olur.
Pirizleri monte etmek için en kolay yapı sandviç panel ahşap veya metal iskeletten oluşan duvarlardır. Ek olarak, pirizler döküm veya işlenmiş duvarlara da monte edilebilir. Pirizler genel olarak elekrik düğmelerinin hizasına veya alt kısımdaki elektrik pirizlerinin hizasına monte edilir. Faraş slotu sık temizlik gerektiren yerlere ( mutfak, temizlik odası gibi) monte edilmelidir.

BORU SİSTEMİ PARÇALARI

parts

1) 90º dirsek
2) 15º dirsek
3) Düşük voltaj klavuzu
4) Toz borusu kelepçesi 44 mm
5) 45º Y çatal
6) 45º dirsek
7) Toz borusu Ø 44 mm
8) Kilit contası
9) Eksiz boru

10) Piriz için dirsek
11) Optima montaj ayağı
12) Optima koruma kapağı
13) Optima piriz
14) Yüzey montajı için Optima kutusu
15) 13 cm uzatma
16) Egzos çıkış kapağı
17) Egzos hava çıkış adaptörü
18) Bağlantı manşonu

Not! Yukarıda listelenen
parçaların hepsi boru kitinin
içinde değildir veya ana
ünitede standart kit yoktur
veya parçalar birbiri içinde
değiştirilebilir.

dirsekacilar

Çok katlı evlerde boru sisteminin çatıya veya ara kata monte edilmesi önerilir; bunun olmadığı durumlarda binanın diğer sistemlerinin (havalandırma, atık sistemi gibi) yapısı takip edilebilir. Boru sistemi ısıtılmayan bir yere kurulurken borular termal izolasyonla korunmalıdır. Boru sisteminin sauna gibi yerlerden geçirilmemesi gerekir: zorunluluk durumunda borular aşırı ısınmaya karşı korunmalıdır.
Boru sistemini planlarken diğer sistemleri dikkate alın,örneğin havalandırma, çatı oluğu ve klima sistemi gibi. Eğer ana ünite üst kata kurulacaksa dikine boru boyu 4 metreyi geçmemelidir. Birçok dikine boru kullanılabilir, dikine borular arasında uygun uzunlukta yatay borular kullanılmalıdır.
Allaway Boru Sistemi Parçaları ( dış çalar 44 mm ve ekle manşonu dış çapı 50 mm)
Y dirsek 45º
90º Dirsek
45º Dirsek
15º Dirsek
Boru ~0.6m, ~1.2m ve ~2.4 m

BORU SİSTEMİNİN KURULMASI

BORULARIN EKLENMESİ

borubaglanti

Kuruluma an üniteden başlayıp devam edebilirsiniz veya en uzak prizden başlayıp ana üniteye doğru yapabilirsiniz. Yönteme binanın yapısına göre karar verin. Parçaların içten ve dıştan düzgün olduğundan emin olun ve parçaları temizleyin. Manşona sarı contayı takın boruyu hafif döndürerek, dik bir şekilde , manşonun sonuna kadar itin. Bağlantı yerindeki beyaz boyalı kısım manşon girdiğinde bağlantı tamamlanmış olur.
Boruyu keserseniz, beyaz işareti başka bir borudan ölçerek işaretleyin. Kilit contası borunun tam yerine oturmasını sağlar. Dallanma mutlaka an boruya yandan veya üsten yapılmalıdır.
Çarpma yerlerinde deformasyon olmasını engellemek için, tırnak, cam parçası, kürdan gibi maddelerin boru sisteminde takılmaması için dallanmanın doğru yapılması önemlidir. Boru üzerindeki oklar hava akış yönünü gösterir. Boru sistemini yaparken, manşonun duvar prizine yakın olmasına dikkat edin. Egzoz kısmında manşon sonda olmalıdır.

BORULARIN İZOLE EDİLMESİ

izole
izole2

Borular soğuk yerlere monte edilecekse,
yer betonu gibi, 50 mm kalınlığında
termal izolasyon yapılmalıdır; PAROC
Hvac AluCoat 48-50. Aksi takdirde
boruların içi nemlenip toz toplayabilir ve
kirlenir.

buharengelleme

BORULARIN DESTEKLENMESİ

Borudestek

Kurulum esnasında boru sıcaklığının oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Aksi takdirde beton içinde termal izolasyon gerekebilir.

Boru kiti içindeki metal klipsler veya kelepçeler ile boruyu destekleyin. Boruları duvar beton veya zemine tutturun. Destekleme aralıklarını yapının durumuna göre ayarlayın. Eğer ahşap yapılarda direk aralığı 600mm ise destek aralıkları 1200mm ve 1800mm olmalıdır. Her boru desteklenmelidir. Boruları desteklerken, binanın boru sistemi içinde bakım için yeterince alan kaldığından emin olun.

Borudestek2
Borudestek3

İzolasyonlu boruları izolasyonun başlangıcından destekleyin. Bu desteğin şok emici veya ses izolasyonu gibi çalışmasını sağlar.
Aşırı ısı değişimine maruz kalan borularda kurulum aşaması aşağıdaki gibi olmalıdır:
- Boruları desteklemek için Allaway kelepçelei kullanın. Bu boruyu doğal termal harekeini engellemeden destekler.
- Kelepçeyi, borunun uzama yönünde rahat hareket etmesini engellemeyecek şekilde takın.
- Boruyu termal zamaya izin verecek şekilde destekleyin. Ekler boru sisteminde uzamayı engellemiyecek şekilde yapılmalıdır.
- Boru kelepçelerini eğmeden tutturun, ve eklerde borunun uzamasını engellemeyecek yerlere kelepçe koyun. Uzama katsayısı
yaklaşık 0.1mm/m/Cº.
Dirseklerde yukarıdaki resimde gösterildiği gibi sadece bir kelepçe kullanılabilir. Bu borunun hareketine izin vermek içindir. Dirseğin diğer
ucundaki kelepçe en az 70 cm uzakta olmalıdır. 70 cm den kısa borularda kelepçe kullanmayınız.

BORULARIN KESİLMESİ

borukesme

Borular ince dişli testere ile dikine kesilebilir. Çıkan çapaklar
temizlenmelidir. Eğer çapak kalırsa, hava akışını engelleybilir,
vakum kaçağı olabilir ve tıkanma riski yaratabilir.

ALLAWAY OPTİMA DUVAR PRİZİ

optima

Bu talimatlar ALLAWAY OPTİMA serisi içndeki duvar
prizlerinin kurulumu içindir.
Optima duvar prizi parçaları:
1 Kapak
2 Montaj ayağ
3 Koruyucu kapak
4 Dirsek
5 Uzatma 13 cm
Optima duvar prizi 90 derecelik açılarda – istenen yönde
monte edilebilir. Ek olarak, bağlama mekanizması çok
ayarlıdır. Optima duvar prizleri her türlü zemine monte
dilebilir.

optimayan
optimaon

Devamı için aşağıdaki butona tıklayınız